Bank BCA: 2623030580 a.n. PGDP Paroki Bunda Hati Kudus.