Bank BCA: 2623030580 a.n. PGDP Paroki Bunda Hati Kudus.
Bank Mandiri: 121-00-7888889-2 a.n. PGDP Paroki Bunda Hati Kudus.