Perguruan tinggi Keterangan 2013 / 2014 2014 / 2015 2015 / 2016
Kwik Kian Gie SoB, Sunter Kerja sama                     1                     1                     2
Universitas Katolik Atma Jaya, Semanggi Kerja sama                     1                       1
Asekma Don Bosco, Pulomas Kerja sama                     2                     1  
KalBis Institue, Pulomas Kerja sama                       3                     9
PTN Negeri                     3                     2                     4
PTS Tidak kerja sama                     5                     4  
Jumlah anak santun Ayo Kuliah                  12                  11                  16
Lulus                         1                     3
Tidak lanjut kuliah                         2  
Tidak lanjut ASAK                         1                     2